Cito-toets oefenen met Bureau Bijles

De Cito-toets oefenen wordt door veel ouders en kinderen gedaan, om kinderen goed voor te bereiden op de toets van groep 8. Bureau Bijles heeft, op verzoek van vele ouders, een compleet lespakket ontwikkeld waarmee u thuis de Cito-toets kunt oefenen. Het gaat in totaal om meer dan 400 unieke oefeningen en dat is het dubbele van wat er op de Cito-toets behandeld zal worden. In dit artikel geef ik een recensie van dit materiaal.

 

Aandacht voor de Cito-toets

Anders dan bij de entreetoets van Cito in groep 7 wordt er bij de Cito-toets in groep 8 getoetst op drie vakken:

  • Taal
  • Rekenen
  • Studievaardigheden

Deze drie vakken staan centraal gedurende de toets en alle vaardigheden die een kind moet beheersen komen hierin terug. Het materiaal van Bureau Bijles is op al die onderdelen toegespitst. Sinds 2015 is het Cito-materiaal iets aangepast op de Cito-toets zelf en is studievaardigheden verweven in taal en rekenen.

 

Bureau Bijles Cito-toets oefenenOefenen met taal voor de Cito-toets

Op de Cito-toets komen doorgaans vier taken taal voor. Doorgaans wordt er de eerste en de derde toetsdag aandacht aan taal geschonken. In deze toetsen staan vaardigheden op het gebied van woordenschat, spelling, begrijpend lezen, stellen en schrijven centraal. Het materiaal van Bureau Bijles beschikt over voldoende teksten waarmee begrijpend lezen en woordenschat optimaal worden geoefend, maar ook worden de belangrijkste vaardigheden van spelling behandeld. Voor stellen en schrijven is aandacht aan de hand van brieven, oproepen en andere teksten die zijn opgesteld.

 

Oefenen met rekenen voor de Cito-toets

Rekenen is een belangrijk vak op de Cito-toets. Er zal iedere dag plaats zijn voor rekenen. De vaardigheden die in groep 7 en 8 zijn geleerd worden herhaald en komen allemaal terug. We hebben het hier over optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen, rekenen met maten en gewichten, kommagetallen, breuken en procenten. Ook rekenen met geld en tijd komt aan bod. In het oefenboek van Bureau Bijles zijn meer dan voldoende opgaven opgenomen waarmee al deze vaardigheden nog eens goed geoefend kunnen worden. In enkele lessen mag er kladpapier gebruikt worden, maar in de meeste gevallen niet.

 

Oefenen met studievaardigheden voor de Cito-toets

Een vast verschijnsel op de entreetoets in groep 7 en de Cito-toets in groep 8 is een lage score voor studievaardigheden. Op veel basisscholen is nauwelijks aandacht voor studievaardigheden. Bureau Bijles heeft daar rekening mee gehouden en besteedt hier volop aandacht aan. Het lezen van kaarten en plattegronden, het hanteren van naslagwerken en het juiste gebruik van het alfabet staan centraal in studievaardigheden. Maar ook worden registers, inhoudsopgaves en gidsen beschouwd om tot goede antwoorden te komen. Studievaardigheden oefenen wordt door Bureau Bijles zeker aangeraden.

 

Extra aandacht met gratis oefenboeken

Eerder ontwikkelde Bureau Bijles oefenboeken voor rekenen, taal en studievaardigheden. Deze oefenboeken, ieder met 150 oefeningen, zullen uw kind nog meer inzicht geven in de betreffende vaardigheden. Als u het pakket ‘Eindtoets groep 8 oefenen’ van Bureau Bijles bestelt, ontvangt u de drie extra oefenboeken voor groep 8 er gratis bij. In de oefenboeken is nog eens ruimschoots aandacht voor het leren van de vaardigheden, zoals rekenen met procenten en het vinden van persoonsvormen, onderwerpen, voltooid deelwoord en lijdend voorwerp.

 

Ook goed voorbereiden op de Cito-toets?

Wilt u uw kind goed voorbereiden op de Cito-toets? Dan kan ik het materiaal van Bureau Bijles om de Cito-toets te oefenen aanbevelen. Het is compleet materiaal, geeft goed weer hoe de Cito-toets of welke andere Eindtoets dan ook, wordt afgenomen en is – wat ik zelf een groot voordeel vind – niet digitaal. Het is niet in de vorm van een spel gegoten, maar puur dat wat het zegt te zijn: oefenmateriaal.