Leer taal met Staal

Taalmethodes zijn er in allerlei vormen in maten. Taal op Maat (Uitgeverij Noordhoff), Taal in de lift, Taalverhaal.nu, Taaljournaal, Taal Actief en Staal (uitgeverij Malmberg) zijn allemaal voorbeelden vaan taalmethodes. In de loop der jaren hebben veel taalmethodes zich ontwikkeld. Zelden gebeurt het dat een nieuwe taalmethode zich aandient. En helemaal weinig komt het voor dat een gewaagde methode als STAAL verschijnt.

Staal (een verbastering, vermoed ik, vaan Spelling en TAAL) is een hard en stoer vormgegeven taalmethode, die zowel voorziet in taalonderwijs als in spelling. Deze methode is sinds kort op de markt. Scholen moeten zich in de methode kunnen vinden en er achterstaan om deze aan te bieden, maar één ding is zeker: goed toegepast leidt STAAL zeker tot forse verbeteringen op het gebied van taal, spelling, grammatica, woordenschat en begrijpend lezen.

 

Jose SchravenJosé Schraven

In tegenstelling tot hun andere taalmethode Taal Actief, waarbij Malmberg koos voor de Viertakt van Verhallen, is José Schraven de theoretische kracht achter de methode Staal. Schraven is een taal- en spellingexpert in hart en nieren, die haar sporen verdiend heeft in het onderwijs (bezoek haar website).

De theorie van Schraven leidt kinderen op tot goede lezers en spellers, die uitblinken in het vinden van antwoorden op vragen. Ze leren woordenschat begrijpen, door technieken toe te passen en zinnen en delen opnieuw te lezen. Ook begrijpend lezen krijgt een boost.

 

Opbouw methode

STAAL bestaat uit twee delen: taal en spelling. Bij spelling is er bewust voor gekozen om woordsoorten en zinsontleding samen te pakken. Het komt in de meeste taalmethodes namelijk voor dat de persoonsvorm, het onderwerp en andere zaken zowel bij spelling als bij taal komen kijken, terwijl het lijdend voorwerp alleen bij taal besproken wordt. Door dit los te weken en alles onder de noemer grammatica onder spelling te laten vallen, hoopt Malmberg de verwarring rondom spellingsregels en grammatica weg te nemen.

Een goed besluit, want zo richt spelling zich echt op spelling en kan met taal een heel andere koers gevaren worden.

Bij taal draait het nu namelijk om lezen, beschouwen, stellen, presenteren en bevragen. Mondelinge en schriftelijke strategieën worden geoefend en in de praktijk gebracht, zonder dat kinderen zich druk hoeven te maken om spelling en grammatica. In de praktijk levert dit veel rust op. Werken met Staal in taal wordt door kinderen als prettig ervaren. Bijkomend voordeel is dat taal ook prima aan twee groepen tegelijk te geven is. Kies het ene jaar voor groep 7 en het andere jaar voor groep 8 en in combinatieklassen kun je heel makkelijk een stevige les neerzetten.

 

Materiaal

Het materiaal van Staal bestaat uit boeken en schriften voor zowel taal als spelling. Deze zijn dagelijks nodig en zien er dan ook goed verzorgd uit. Voor de leerkracht zijn er handleidingen, antwoordenboeken en boeken met extra materiaal voor sterke en zwakke lezers. Digitaal is er ondersteuning in de vorm van het digibord. Er kan van alles gedaan worden om een les aantrekkelijker en leuker te maken.

De lay-out van het materiaal is goed. De thema’s zijn afwisselend, maar vooral erg stoer te  noemen. Denk aan helden, enge beestjes en verre landen. Ieder thema kent verhalen en illustraties die aan zullen spreken. Met dit materiaal is de zin om te gaan lezen alleen maar groter.

Staal Taal

Conclusie

Zoals uitgeverij Malmberg zelf al zegt op de website: Staal maakt kinderen van groep 4 tot en met 8 sterk in taal en spelling. Dat is zeker het geval, als de leerkracht de methode goed beheerst. Het naleven van het directe instructiemodel is hierbij van belang, evenals het bieden van zorg op maat. In de lagere groepen zal de leerkracht moeite moeten doen om de afspraken en gebaren ondr de knie te krijgen, maar zodra dat rond is, staat niets de taalontwikkeling nog in de weg.