Recensie Leesparade

LeesparadeLeesparade is een methode voor het leren lezen en technisch lezen vor groep 4 t/m 8. Deze methode werd uitgegeven door uitgeverij Delubas uit Drunen. Sinds 2010 wordt er door vele scholen veelvuldig gebruik gemaakt van Leesparade en Leesparade Nieuw.

Materiaalgebruik

De leerkracht heeft een aantal materialen nodig om gebruik te kunnen maken van Leesparade, namelijk het leesboek, het werkboek, de handleiding en een werkboek. Verder zijn er ook antwoordboeken, pluswerkboeken en plusleesboeken, logboeken, toetsboeken (en antwoorden) beschikbaar. Ter digitale ondersteuning is er ook digibordsoftware voor handen.

Drie typen lezers

Leesparade maakt gebruik van drie soorten lezers, waarbij gelet wordt op differentiatie in niveau. Er zijn zwakke en betere lezers en er is sprake van de normgroep, oftewel de groep die datgeen beheert wat op dat moment verwacht mag worden.
De leerkracht kant kiezen voor een klassikale anapak of een instructie op niveau. Dit is per les te besluiten en de leerkracht wordt vrijgelaten in die keuze. De plusleerlingen kunnen zelfstandig werken aan de Plusboeken en de zwakkere leerlingen krijgen dan extra instrcuctie. De Pluslijn zorgt voor extra intensief lezen voor sterke lezers, waardoor ook dit niveau verhoogt wordt.

Algemene indruk

Leesparade is een prima methode, die zeker goed aansluit bij de doelgroep. Jonge lezers zullen met plezier aan deze kleurrijk vormgegeven methode werken. Ook voor leerkrachten is Leesparade aantrekkelijk. Dat moet ook wel, want er wordt veel leesonderwijs verwacht met deze methode. In groep 4 t/m 6 390 uur en in groep 7 t/m 8 200 uur per jaar. De lessen zijn prima te geven in combinatiegroepen. De leerkracht kan kiezen om zelfstandig lezen te combineren met taken die niet met leesonderwijs te maken hebben (andere werkjes, weektaak, rekenen zelfstandig) of gezamenlijke activiteiten plannen.
Er is in het onderwijs veel vraag naar leesmethodes die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het leesniveau van kinderen. Leesparade en Leesparade Nieuw dragen daar zeker aan bij.